Yazı
4 yorum

Dünyayı Değiştiren Beş Denklem

Biz küçükken dayım Ankara’dan her Gaziantep’e geliÅŸinde bize Tübitak Yayınları kitaplarından hediye getirirdi. Mühendis olmak istememde babamın yaptığı deneyler ve bilimsel açıklamaları kadar bu kitapların da etkisi büyüktür. Çocuk kitaplarıyla baÅŸladığım bu yolculuk sonraki yıllarda Bilim ve Teknik dergileriyle, lise ve üniversitede ise popüler bilim kitaplarıyla devam etti.

Birkaç hafta önce Ä°stanbul’a gittiÄŸimde, oradaki kitaplığımı karıştırırken “Dünyayı DeÄŸiÅŸtiren BeÅŸ Denklem”e denk geldim. Yıllar önce okuduÄŸum bu kitabı yeniden okumaya baÅŸladım. Michael Guillen dünyayı anlamamıza yardımcı olan, bilimi anlamlandıran ve bugün geldiÄŸimiz noktayı borçlu olduÄŸumuz en önemli beÅŸ denklemi, onları keÅŸfeden bilimadamlarının ve çaÄŸdaÅŸlarının hikayeleriyle beraber çok akıcı ve açık bir dille anlatıyor. 

Kitap bu denklemlerin hikayeleriyle beş ana bölümden oluşuyor: Isaac Newton ve Evrensel Kütle Çekimi Yasası, Daniel Bernoulli ve Hidrodinamik Basınç Yasası, Micheal Faraday ve Elektromanyetik İndükleme Yasası, Rudolf Clausius ve Termodinamiğin İkinci Yasası, Albert Einstein ve Özel Görelilik Teorisi.

Bu bölümleri okurken Plato’yla sistematikleÅŸen evreni sorgulama güdüsüne ÅŸahitlik edip, yüzyıllar boyunca diÄŸerlerinden daha fazla meraklı insanların günümüz dünyasını nasıl yarattıklarını görüyoruz. Sorgulamak, neden-sonuç iliÅŸkisi kurmak, heyecanla araÅŸtırmak ve yorulmadan öğrenmek o zamanlarda olduÄŸu gibi bugün de bizi geliÅŸmeye ve üretmeye teÅŸvik eden, yaÅŸamın anlamını yerli yerine oturtan, insanlığın hiçbir zaman yitirmemesi gereken en önemli meziyetleri.

Referans: Kitap kapağı fotoÄŸrafı goodreads‘den alınmıştır.

4 Yorum

Bir cevap yazın

Doldurulması gereken alanlar* ile işaretlenmiştir.